Default Header Image

Publicaţii

Publicațiile catedrei Chirurgie, Ortopedie și Anesteziologie Pediatrică, USMF Nicolae Testemițanu”

ANUL  2007

Monografie

 1. Gudumac E., Petrovici V., Jalbă A. Managementul medico-chirurgical în fistulele digestive la copii, Chişinău, 2007, 79p.

Lucrări metodico-didactice

 1. Sandrosean A. Malformaţie luxantă a şoldului. Elaborare metodică pentru studenţi. Chişinău, 2007, 15 pag.
 2. Sandrosean A. Unele aspecte de diagnostic şi tratament a copiilor cu malformaţii multiple ale locomotorului. Elaborare metodică pentru studenţi. Chişinău, 2007, 14 pag.
 3. Nepaliuc Iu. Conduita de diagnostic şi tratament în ocluziile intestinale acute la copil. Recomandări metodice. 17 p.

Lista articolelor ştiinţifice apărute în reviste de specialitate din ţară

- reviste categoria C

 1. Bernic J., Celac V. Malformaţiile aparatului reno-urinar la copii. Aspecte anatomo-clinice, diagnostice şi tratament (Revista literaturii). Anale ştiinţifice. Asociaţia Chi­rurgilor Pediatri Universitari. Vol. VIII. Chişinău, 2007, p. 19-27.
 2. Bernic J.,  Curajos B., Dzero V. Refluxul vezicorenal la copii. Particularităţi de diagnostic şi tratament. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Mol­dovei. Revistă ştiinţifico-practică. 2 (11), Chişinău, 2007, p. 162-169.
 3. Bernic J. Chirurgia rinichiului dublu la copii. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Mol­dovei. Revistă ştiinţifico-practică. 2 (11), Chişinău, 2007, p. 280-287.
 4. Curajos B., Dzero V. Tumorile chistice renale la copii. Anale ştiinţifice. Asociaţia chirurgilor Pediatri Universitari din Republica Moldova. Vol.VIII, Chişinău 2007 p.12-14
 5. Curajos B., Dzero V., Sinițâna N. Hipospadiasul la fetiţe. Anale ştiinţifice. Asociaţia chirurgilor Pediatri Universitari din Republica Moldova. Vol.VIII, Chişinău 2007 p.14-16.
 6. Curajos B., Dzero V. Traumatismele aparatului urinar la copii. Anale ştiinţifice USMF, Ediţia VIII, Vol.V,Zilele Universităţii Chişinău, 2007.
 7. Curajos B., Bernic J., Curajos A., Fuior I., Petrovici V. Diagnosticul morfopatologic intravital în caz de hidronefroză la copii. Chişinău, 2007, Buletinul Academiei de Ştiinţe a Mol­dovei. Revistă ştiinţifico-practică. 2 (11), Chişinău, 2007, p. 89-93.
 8. Gudumac E., Radilov V., Belous V. Malformaţii congenitale a aparatului branhial. Chisturi şi fistule cervicale la copii. Probleme de embriogeneză şi diagnostic. Anale ştiinţifice. Asociaţia chirurgilor Pediatri Universitari din Republica Moldova,V.VI, Chişinău 2007 p.4-6
 9. Gudumac Eva,  Alina Dănilă.  Aspecte embriogenetice şi clinico-diagnostice în malformaţii congenitale bronhopulmonare la copii (revista literaturii). Anale ştiinţifice. Asociaţia chirurgilor Pediatri Universitari din Republica Moldova,V.VIII, Chişinău 2007 p.83-89
 10. Gudumac Eva, A.Jalbă, A.Bârsan. Consideraţii comparative clinico-evolutive, diagnostice şi morfopatologice în ficatul polochistic la copii de diferită vârstă. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale N 2(11) Chişinău, 2007, p.69-76.
 11. Gudumac E. Actualităţi în fistulele digestive la copil. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale N 2(11) Chişinău, 2007, p.256-263.
 12. Gudumac E. Nicolae Testemiţanu – călăuzitorul paşilor tineri, întemeietor de şcoală (1927-1986). Anale ştiinţifice. USMF „Nicolae Testemiţanu” Ediţia VIII-a, Vol.V, Zilele Universităţii, Chişinău, 2007, p5-7.
 13. Gudumac E., Şipitca N., Petrovici V. Managementul medico-chirurgical în atrezia intestinului subţire la nou-născuţi. Anale ştiinţifice. USMF „Nicolae Testemiţanu” Ediţia VIII-a, Vol.V, Zilele Universităţii, Chişinău 2007, p.72-75.
 14. Gudumac E., Andronic N., Cojuşneanu N. Pseudochisturi pancreatice posttraumaticela copii. Opţiuni diagnostice şi terapeutice. Anale ştiinţifice. USMF „Nicolae Testemiţanu” Ediţia VIII-a, Vol.V, Zilele Universităţii Chişinău 2007, p.75-78.
 15. Gudumac E., Jalbă A., Radilov V. Afecţiuni chistice, pseudotumorale şi tumorale ale ficatului. Particularităţi clinico-paraclinice. Anale ştiinţifice. Asociaţia chirurgilor Pediatri Universitari din Republica Moldova,V.IX Chişinău, 2007, p.14-16.
 16. Gudumac E.,  Babuci V., Jalbă A., Petrovici V., Bernic J., Grăjdieru M.  Chisturile mezenterice gigante la copi. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Mol­dovei. Revistă ştiinţifico-practică. 3 (12), Chişinău, 2007, p. 167-173.
 17. Gudumac E., Roller V., Curajos B.,  Maliţev M., Berbeca ORolul malformaţiilor congenitale al sistemului renourinar în dezvoltarea insuficienţei renale cronice terminale la copil. Anale ştiinţifice. Asociaţia Chi­rurgilor Pediatri Universit. Vol. VIII. Chişinău, 2007,  p. 10-11.
 18. Maniuc A. Particularităţi anatomo-fiziologice în asistenţa anesteziologică la nou-născuţi şi sugari. (Revista literaturii). Anale ştiinţifice. Asociaţia chirurgilor Pediatri Universitari din Republica Moldova,V.VIII Chişinău, 2007, p.39-45.
 19. Maniuc A. Algoritm optimizat de asistenţă anesteziologică în malformaţii congenitale la nou-născuţi şi sugar. Anale ştiinţifice. Asociaţia chirurgilor Pediatri Universitari din Republica Moldova,V.IX Chişinău, 2007, p.10-14.
 20. Moroz P., Sandrosean Iu., Stati L., Danilov S.  Corecţia cosmetică şi funcţională în sinostoza radiocubitală congenitală la copil. Anale ştiinţifice. Asociaţia Chi­rurgilor Pediatri Universit. Vol. VIII. Chişinău, 2007,  p. 35-36.
 21. Moroz P. Sandrosean A. Artrogripoza la copil. Anale ştiinţifice. Asociaţia chirurgilor Pediatri Universitari din Republica Moldova,V.IX Chişinău, 2007, p.32-38.
 22. Nepaliuc Iu., Bajurea A. Complicaţiile drenajului ventriculoperitoneal în tratamentul hidrocefaliei sugarului şi copilului mic. Anale ştiinţifice. Asociaţia Chi­rurgilor Pediatri Universit. Vol. VIII. Chişinău, 2007, p. 33-35.
 23. Nepaliuc Iu., Seu M., Moroşanu V. Formaţiunile tumorale de ovar la fetiţe. Anale ştiinţifice. Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari. Vol. VIII. Chişinău, 2007, p. 77-80.
 24. Şavga N., Şavga N. junior, Donii N. Diagnosticul displaziilor vertebrale lombare la copii şi adolescenţi.  .  Anale ştiinţifice. USMF „Nicolae Testemiţanu”, Ediţia VIII-a, Vol.V,Zilele Universităţii. Chişinău, 2007, p.279-282.
 25. Şavga N., Gudumac, Şavga N. Junior. Dureri vertebrogene la copii şi adolescenţi. Anale ştiinţifice. Asociaţia chirurgilor Pediatri Universitari din Republica Moldova,V.IX Chişinău, 2007, p.38-41.

 Lista comunicărilor ştiinţifice prezentate la manifestări internaţionale, publicate ca rezumat (1-3 pagini)

 1. Moroz P. Множественные переломы и особенности их лечения у детей. Сборник мате­риалов IX кон­гресса педиа­тров России. Москва, 2007, Стр. 465.
 2. Moroz P. Современные вопросы лечения переломов в области локтевого сустава у детей. Сборник мате­риалов IX кон­гресса педиа­тров России. Москва, 2007, Стр. 466-467.

 Lista referatelor ştiinţifice prezentate la manifestări naţionale, publicate integral

 1. Şavga N., Gudumac E., Şavga N. Junior. Adolescenţii şi sindromul dolor lomba. Actualităţi în acordarea asistenţei medicale Conferinţa ştiinţifico-practică IMSP a Spitalului Clinic Municipal Bălţi (135 ani de activitate).  Bălţi, 2007, p.343-349.

Lista comunicărilor ştiinţifice prezentate la manifestări naţionale,

publicate ca rezumat (1-3 pagini)

 1. Bernic J., Curajos  B., Dzero V., Roller V., Curajos A., Celac V.. Infecţiile de tract urinar la copii. Rezumatele al X-lea Congres al Asociaţiei Chirurgilor „Nicolae Anes­tiadi” din R. Moldova, Chişinău, 2007, p.141.
 2. Dzero V., Curajos B., Roller V., Celac V., Bernic J., Curajos A. Actualităţi în diagnostic şi tratament a refluxului vezico-renal la copii. Rezumatele al X-lea Congres al Asociaţiei Chirurgilor „Nicolae Anestiadi” din R.Moldova, Chişinău, 2007, p.139.
 3. Gudumac E., Radilov V., Guţu V. Litiaza biliară la copii. Rezumate al X-lea Congres al Asociaţiei Chirurgilor „Nicolae Anestiadi” din R.Moldova. Arta Medica N4, Chişinău, 2007, p.142-143.

ANUL 2008 

Monografie 

 1. Gudumac E., „Formaţiunile chistice la copii. Prezentare de cazuri clinice rarisime”, Centrul Editorial-Poligrafic „MEDICINA” Chişinău, 2008, 111pag.

Culegere 

 1. Moroz Petru.  Profilaxia chirurgicală în ortopedia şi traumatologia pediatrică. Chişinău. Centrul Editorial Poligrafic Medicina. 2008, 60 pag.

 

 Lucrări instructiv-metodice în 2008

 1. Moroz P., Sandrosean Argentina „Malformaţia luxantă a şoldului” Protocol Clinic Naţional. Chişinău, 2008, 32 pag.
 2. Moroz P., Sandrosean Argentina „Fracturile cotului la copil” Protocol Clinic Naţional. Chişinău, 2008, 35 pag.

Lista articolelor ştiinţifice apărute în reviste de specialitate din ţară în 2008

- reviste categoria B

 1. Moroz P. Sandrosean Argentina „Patologia şoldului la copiii cu malformaţii multiple ale locomotorului” Curierul medical Nr.3, Chişinău, 2008, p.53-54.

- reviste categoria C

 1. Celac Victoria şi coaut.„Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul medico-chirurgical în uropatiile malformative la copii în vârstă de 0-3 ani.” Anale ştiinţifice. Asociaţia chirurgilor Pediatri Universitari din Republica Moldova, Vol.IX,  Chişinău, 2008, p.
 2. Celac Victoria şi coaut. „ Diagnosticul precoce al anomaliilor congenitale ale aparatului urogenital la noi-născuţi şi copii de vârstă fragedă” Anale ştiinţifice. Asociaţia chirurgilor Pediatri Universitari din Republica Moldova, Vol.IX,  Chişinău, 2008, p.
 3. Gudumac Eva şi coaut. „Probleme şi atitudine terapeutică în herniile diafragmatice congenitale la copii  Anale ştiinţifice. USMF „Nicolae Testemiţanu” Ediţia IX-a, vol.5, Chişinău, 2008, p.113-119
 4. Gudumac Eva şi coaut „Etiopatogenia şi diagnosticul herniilor diafragmatice la copii: actualităţi şi perspective (revista literaturii) Buletin de Perinatologie. Revistă Ştiinţifico-Practică. Chişinău, 2008, p.70-75.
 5. Hîncu Gh. „Sindromul hipertensiunii portale la copil” Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale Chişinău, 2008
 6. Maniuc Angela „Algoritm optimizat de asistenţă anesteziologică în malformaţii congenitale la nou-născuţi şi sugari” .” Anale ştiinţifice. Asociaţia chirurgilor Pediatri Universitari din Republica Moldova, Vol.IX,  Chişinău, 2008, p.75-79

Lista comunicărilor ştiinţifice prezentate la manifestări internaţionale, publicate ca rezumat (1-3 pagini) 2008

 1. Moroz P. Sandrosean Argentina Preventive emergency surgery in elbow trauma in children. Archives of the Balkan Medicale Union. 2008, v.43, N3, p.280-282
 2. Moroz P. Sandrosean Argentina Surgical management in the prevention of coxartrosis in children. Archives of the Balkan Medicale Union. 2008, v.43, N3, p.282-284

ANUL 2009

Manual

1. Gudumac E., Benut T., Golovin B., Crețu E. Chirurgie. Suport de curs pentru colegiile de medicină. Ministerul Sănătăţii R.Moldova, Chişinău 2009. Tipografia Сentrală. 472 p.

Articole în culegeri naţionale

1. Gudumac E., Babuci V., Bîrsan A., Malanco S. Hernia congenitală Morgagni asociată cu viciu cardiac şi Sindromul Down la copil: caz clinic. În revista medicală ştiinţifico-practică Arta MedicaChişinău, 2009, Nr. 1, p. 57-59.

 

Articole editate în reviste naţionale recenzate 

Reviste categoria B

 1. Bernic Jana Displazia renală multichistică. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei (Ştiinţe medicale). Chişinău. 2009, Nr.1 (20),  p.158-162.
 2. Gudumac E., Celac V., Petrovici V.,  Bernic J. Curajos B., Zaharia I. Interpretarea uronefropatiilor malformative la copii în aspect clinico-morfologic. Viziuni moderne. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei (Ştiinţe medicale). Chişinău. 2009, Nr.1 (20),  p.63-69.
 3. Gudumav E., Hâncu Gh. Algoritmul de diagnostic şi tratament în hemoragia digestivă superioară prin efracţie variceală în hipertensiunea portală la copii. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei (Ştiinţe medicale). Chişinău, 2009, Nr. 1 (20),  p.55-63.
 4. Gudumav E., Hâncu Gh. Malformaţiile congenitale vasculare -  factor etiologic în hipertensiunea portală la copil. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei (Ştiinţe medicale). Chişinău, 2009, Nr. 1 (20),  p.65-68.
 5. Gudumav E., Livșiț I. Ocluzie cronică intestinală. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei (Ştiinţe medicale). Chişinău. 2009, Nr. 1 (20),  p. 144-146.
 6. Gudumav E., Rusu L., Livșiț I. Caz clinic de nefroblastom la copil. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei (Ştiinţe medicale). Chişinău. 2009, Nr. 1 (20),  p. 146-150.
 7. Gudumac E., Șanga N. G., Șavga N.N., Rusu V., Duminica I. Aspecte morfopatologice în displazia lombo-sacrată la copii. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. Chişinău, 2009, 1(20), p. 216-221.
 8. Moroz P., Stati L. Algoritm de diagnostic şi tratament al deformităţii de varus al gambei la copil. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. Chişinău, 2009, 1(20), p. 150-157.
 9. Șavga N.N., Șavga N.G., Bordian O. Examenul stabilometric în dereglările ortopedice a displaziilor lombo-sacrate la copii. Curierul medical. Chişinău, 2009, № 3, p. 56-59.
 10. Șavga N.N., Șavga N.G., Carpinschii M.I. Cercetarea stărilor de tensiune–deformare a segmentului inferior al coloanei vertebrale. Curierul medical. Chişinău, 2009, №.4, p.52-56.

Reviste categoria C

 1. Bernic J., Curajos B., Dzero V., Celac V., Curajos A.  Uropatiile malformative la copil-sursă de infecţie de tract urinar. Anale ştiinţifice ale USMF “Nicolae Testemiţanu”. Chişinău, 2009, ediţia X ,vol. 5 p. 204-209.
 2. Bernic J., Curajos B., Zaharia I., Curajos A., Celac V. Rinichi dublu bilateral la copil cu ectopia ostiumurilor ureterale a ambelor pieloane superioare extravezical. Prezentare de caz clinic. Anale ştiinţifice. Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari. Chişinău 2009, vol. X, p. 35-38.
 3. Celac V., Petrovici V., Bernic J., Curajos A. Particularităţi morfologice   în uropatiile malformative la copii de vârstă fragedă. Anale ştiinţifice. Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari. Chişinău 2009, Vol. X. p.18-29.
 4. Curajos B., Dzero V., Celac V., Bernic J., Zaharia I., Curajos A.  .Sindromul “scrotului acut” la copii. Anale ştiinţifice. Asociaţia Chirurgilor Pediatri UniversitariChişinău 2009, vol. X, p. 29-32.
 5. Dolghieru L. Protocol de transfer interspitalicesc al pacienţilor pediatrici.  Anale ştiinţifice ale Asociaţiei Chirurgilor Pediatri Universitari din Republica Moldova. Vol. XI Chişinău, 2009, p. 73-77.
 6. Gudumac E., Celac V., Petrovici V., Bernic J., Zaharia I. Opţiuni diagnostice. Uropatiile malformative la copii de vârstă fragedă. Anale ştiinţifice ale USMF                   “Nicolae Testemiţanu”. Chişinău, 2009, ediţia X ,vol. 5 p. 193-198.
 7. Gudumac  E., Celac V., Bernic J., Roller V., Curajos A., Petrovici I., Seu L., Ghețeul E., Malanco S. Particularităţile diagnosticului diferenţial în uropatiile malformative superioare la copii în vârstă 0 – 3 ani. Anale ştiinţifice ale Asociaţiei Chirurgilor Pediatri . Universitari din Republica Moldova, Vol. XI , Chişinău, 2009, p. 41-46.
 8. Gudumac E., Celac V., Dzero V., Bernic J., Petrovici V., Roller V., Curajos A., Zaharia I., Malanco S. Consideraţiuni asupra posibilităţilor al diagnosticului şi tratamentului a unui caz aparte de hidronefroză terminală la copil Anale ştiinţifice ale Asociaţiei Chirurgilor Pediatri Universitari din Republica Moldova. Vol. XI Chişinău, 2009, p. 37-41.
 9. Gudumac E., Jalbă  A., Babuci V. Stressul oxidativ în etiopatogenia fistulelor intestinale postoperatorii la copil. Anale ştiinţifice ale USMF “Nicolae Testemiţanu”. Chişinău, 2009,  ediţia X ,vol. 5 p. 188-193.
 10. Moroz P., Gudumac V., Sandrosean A., Rusanovschi G., Sandrosean Iu. Algoritm de diagnostic şi tratament în coxa valga displastică la copil. Anale ştiinţifice ale Asociaţiei Chirurgilor Pediatri Universitari din Republica Moldova. Vol. X, Chişinău, 2009, p. 39-43.
 11. Moroz P., Sandrosean A., Sandrosean Iu. Fracturi şi fracturi –luxaţii de antebraţ la copil. Anale ştiinţifice ale Asociaţiei Chirurgilor Pediatri Universitari din Republica Moldova. Vol. XI Chişinău, 2009, p. 55-60.
 12. Moroz P., Sandrosean A., Sandrosean Iu. Petrovici V. Chirurgia de profilaxie în fracturile complicate ale cotului la copil. Anale ştiinţifice ale USMF “Nicolae Testemiţanu”. Chişinău, 2009,  ediţia X ,vol. 5 p. 199-204
 13. Nepaliuc Iu. Ocluzii intestinale mecanice acute la copil (Lecţie). Anale ştiinţifice ale Asociaţiei Chirurgilor Pediatri Universitari din Republica Moldova. Vol. XI Chişinău, 2009, p. 14-17.
 14. Pasicovschi T., Bernic J., Curajos B., Malițev M. Terapia intensivă în insuficienţa renală acută cauzată de bloc renal. Prezentare de caz clinic. Anale ştiinţifice. Asociaţia Chirurgilor Pediatri UniversitariChişinău 2009, vol. X, p. 71-76.
 15. Stati L. Deviaţiile axiale a gambei la copil Anale ştiinţifice. Universitatea de Stat de Medi. cină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Rpublica Moldova. Ediţia a X-a. Vol.V. Chişinău, 2009,  p.229-232.
 16. Şavga N., Şavga N.G.,  Halabudenco E. Examenarea genetică  la copii cu afecţiuni displazice ale coloanei vertebrale. Anale ştiinţifice. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Rpublica Moldova. Ediţia a X-a. Vol.V. Chişinău, 2009,  216-218.
 17. Şavga N., Şavga N.G., Krușelnițkaia Elena. Examenarea scintigrafică la copii cu procese displazice regiunei lombo-sacrate ale coloanei vertebrale. Anale ştiinţifice. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Rpublica Moldova. Ediţia a X-a.Vol. V. Chişinău, 2009, p.223-225.
 18. Şavga N., Şavga N.G., Evaluarea calităţii vieţii copiilor cu afecţiuni displastice limbo-sacrate în perioada postoperatorie precoce şi la distanţă. Anale ştiinţifice ale Asociaţiei Chirurgilor Pediatri Universitari din Republica Moldova. Vol. XI Chişinău, 2009, p. 60-62.
 19. Dolghieru L. Protocol transfuziolnal la copii. Materialele Congresului II Internaţional al Societăţii Anesteziologie şi Reanimatologie din RM.  „Arta medica” N3(36),  Chişinău, 2009.
 20. Dolghieru L. Particularităţile ventilaţiei artificiale la copii. Materialele Cursului IV Federaţiei Europene de Anestezie. Chişinău, 2009.
 21. Moroz P., Sandrosean A., Sandrosean Iu., GolubV., Stati L., Popa M. Fracturi multiple la copil. „Arta medica” N1(34),  Materialele Conferinţei a XI-a Naţionale a ortopezilor-traumatologi din Republica Moldova. Politraumatisme  concepţii contemporane de diagnostic şi tratament. Chişinău, 2009, p.89-90.
 22. Stati L.  Tratamentul de recuperare în deformităţile axiale a gambei la copil. Materialele conferinţei II a fizioterapeuţilor din RM. Chişinău, 2009. 

Teze ale comunicărilor ştiinţifice internaţionale

 

 1. Moroz P., Sandrosean A., Sandrosean Iu., Реконсруктивно-восстановительная профилактическая хирургия при сложных переломах в области локтевого сустава у детей. Материалы I-го конгресса педиатров стран СНГ. Киев, 2009, 1стр.
 2. Moroz P., Sandrosean A., Sandrosean Iu.,. Актуальные вопросы остеосинтеза в детской ортопедии и травматологии. Материалы I-го конгресса педиатров стран СНГ. Киев, 2009, 1стр.Moroz P., Sandrosean A., Sandrosean Iu., Danilov SPreventive emergency surgery in elbow trauma in children. 10- th EFFORT Congress, Austria, 2009, 1p.
 3. Moroz P., Sandrosean Iu., Ectromelie longitudinală de gambă la copil. Teze a Doua Conferinţă  Naţională ARTOP, Bucureşti, 2009, p.3.
 4. Moroz P. Picior strâmb congenital echino-varus. Teze a Doua Conferinţă Naţională ARTOP, Bucureşti, 2009, p.4.
 5. Sandrosean Argentina Particularităţi de diagnostic şi tratament la copii cu malformaţii multiple ale aparatului locomotor. Teze a Doua Conferinţă Naţională ARTOP, Bucureşti, 2009, p.5.

Materiale ale comunicărilor ştiinţifice

 1. Beniș-Dumitraș S.,Ciuntu A., Bernic J., CalmîșV. Infecţiile tractului urinar la copiii de vărstă 0-1 an- pielonefrita: factorii de risc şi particularităţile clinico-evolutive. Buletin de perinatologie. Revistă ştiinţifico-practică. Materialele Congresului al V-lea al pediatrilor şi neonatologilor din Republica Moldova. Cu participare internaţională 29-30 octombrie 2009. Chişinău 2009, p. 142-145.
 2. Gudumac E., Șavga N.  Traumatismele vertebrale ale segmentului atlanto-axial la copii şi adolescenţi. Arta Medica. Materialele Conferinţei a XI-a Naţionale a ortopezilor-traumatologi din Republica Moldova. Politraumatisme  concepţii contemporane de diagnostic şi tratament. Chişinău, 2009, Nr.1, p. 74-76.
 3. Dolghieru L. Sindrom de detresă respiratorie severă secundară la copil cu pneumonie bilaterală postvirotică. Caz clinic. „Arta medica” N1(34),  Chişinău, 2009.

ANUL 2010

Lucrări metodico-didactice

 1. Dolghieru L. Protocol Clinic Naţional. Resuscitarea cardio-respiratorie la sugar şi copil. Chişinău 2010
 2. Dolghieru L. Protocol Clinic Naţional.Transferul interspitalicesc al copiilor. Chişinău 2010
 3. Dolghieru L. Protocol Clinic Naţional. Ventilaţia artificială la sugar şi copil. Chişinău 2010
 4. Dolghieru L. Protocol Clinic Naţional. Complicaţiile poliorganice postresuscitorii. Chişinău 2010.

Articole editate în reviste naţionale, categoria C

 1. Aandronic N., Ţurcanu Gh., Grosu L., Boiștean L., Neamțu V. Particularităţi clinico-evolutive ale osteomielitei hematogene acute la copii. Anale ştiinţifice ale USMF „Nicolae Testemiţanu” ediţia XI ,vol. 5  Chişinău, 2010, p. 191-195.
 2. Andronic N., Ţurcanu Gh., Grosu L., Boiștean L., Neamțu V. Invaginaţia intestinală la copil (Review literar). Anale ştiinţifice ale USMF „Nicolae Testemiţanu” ediţia XI ,vol. 5  Chişinău, 2010, p. 195-199.
 3. Bernic J., Curajos B., Dzero V., Celac V., Curajos A. Particularităţile tratamentului chirurgical şi evoluţia postoperatorie la infecţiile de tract urinar în uropatiile malformative la copii./ Buletin de perinatologie N1 (45), Chişinău, 2010, p.18-23.
 4. Bernic J., Curajos B., Curajos A., Dzero V., Celac V. Particularităţile infecţiei de tract urinar la copii. Aspecte de diagnostic şi tratament. Anale ştiinţifice. Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari.Chişinău 2010, vol. XII, p. 25-29
 5. BernicJ., Curajos B., Dzero V., Celac V., Curajos A. Importanţa enzimuriei în evoluţie clinică la infecţia de tract urinar în uropatiile malformative la copii. Anale ştiinţifice ale USMF „Nicolae Testemiţanu” ediţia XI ,vol. 5  Chişinău, 2010, p. 193-198.
 6. Gudumac E., Jalbă A. Particularităţile etiopatogenetice, clinice şi diagnostice ale echinococozei chistice umane. Anale ştiinţifice. Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari. Chişinău 2010, vol. XII, p. 79-90.
 7. Gudumac E., Dănilă A., Petrovici V., Baculea N. Displazie pulmonară chistică. Anale ştiinţifice. Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari. Chişinău 2010, vol. XII, p. 3-7.
 8. Gudumac E., Bernic J., Baculea N., Livșiț I. Peritonitele neoplazice la copil. Anale ştiinţifice. Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari. Chişinău 2010, vol. XII, p. 8-10.
 9. Gudumac E., Bernic J., Livșiț I. Peritonitele tuberculoase la copil. Anale ştiinţifice. Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari. Chişinău 2010, vol. XII, p. 10-12.
 10. Gudumac E., Cojușneanu N. Particularităţile manifestărilor clinice şi algoritmul de diagnostic al peritonitelor acute la copii. Anale ştiinţifice. Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari. Chişinău 2010, vol. XII, p. 19-24.
 11. Gudumac E., Maniuc A., Sinițîna N., Dzero V. Sindromul Debre-Fibiger-Derke şi impactul său asupra prognosticului la 2 pacienţi cu malformaţii multiple congenitale –prezentare de cazuri clinice. Anale ştiinţifice. Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari. Chişinău 2010, vol. XIII, în tipar.
 12. Hîncu Gh. Hipertensiunea portală la copil. Operaţiuni terapeutice. Anale ştiinţifice. Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari. Chişinău 2010, vol. XIII, în tipar.
 13. Moroz P., Sandrosean A., Rusanovschi Gr., Stati L., Grițuc O., Sandrosean IU. Particularităţile osteosintezei în corecţia chirurgicală a deformităţii de coxa valga la copil. Anale ştiinţifice. Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari. Chişinău 2010, vol. XII, p.33-37
 14. Moroz P., Sandrosean A., Rusanovschi Gr., Stati L., Grițuc O., Prioritatea tratamentului chirurgical în coxa valga la copil. Anale ştiinţifice ale USMF „Nicolae Testemiţanu” ediţia XI ,vol. 5  Chişinău, 2010, p.183-187.
 15. Moroz P., Sandrosean A., Stati L., Sandrosean Iu., Popa M. Fracturi de astragal la copil. Anale ştiinţifice. Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari. Chişinău 2010, vol. XIII, în tipar.
 16. Nepaliuc Iu., Bajurean A. Politraumatismele la copil. Anale ştiinţifice. Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari. Chişinău 2010, vol. XII, p.15-19.
 17. Sandrosean A. Luxaţia congenitală de şold: factorii etiopatogenici şi de risc, aspecte contemporane de diagnostic şi tratament ortopedic. Anale ştiinţifice. Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari. Chişinău 2010, vol. XII, p.42-45.
 18. Stati L. Tibia vara la copil, particularităţi de reabilitare în profilaxia recidivelor. Anale ştiinţifice. Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari. Chişinău 2010, vol. XII, p.45-47.
 19. Stati L. Modificări morfopatologice în tibia vara la copil.Anale ştiinţifice ale USMF „Nicolae Testemiţanu” ediţia XI ,vol. 5  Chişinău, 2010, p.187-191.
 20. Şavga N.N., Şavga N.G. Clasament procesului displazic lombo-sacrat la copil. Anale ştiinţifice ale USMF „Nicolae Testemiţanu” ediţia XI ,vol. 5  Chişinău, 2010, p.179-183.
 21. Şavga N.N., Şavga N.G. Scolioza displazică la copii şi adolescenţi – optimizarea tacticii de tratament. Anale ştiinţifice ale USMF „Nicolae Testemiţanu” ediţia XI ,vol. 5  Chişinău, 2010, p.174-178.
 22. Şavga N.N., Şavga N.G. Corecţiadeformaţiilor scoliotice infantile displazice lombare la copii cu ajutorul construcţiilor polisegmentare. Anale ştiinţifice. Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari. Chişinău 2010, vol. XIII, în tipar.

Rezumate la conferinţe naţionale

 1. Bernic J., Curajos B., Dzero V., Celac V., Curajos A. etc. Defecte congenitale ale aparatului urinar. Diagnostic prenatal şi măsuri profilactice pre- şi postnatale. Congresul alIX-lea Naţional cu participare Internaţională al Geneticienilor şi Amelioratorilor, Chişinău, 2010, p.41.

Rezumate la conferinţe internaţionale

 1. Dolghieru L. Anestezie caudală. Materialele modulului V al Federaţiei Europene de educaţie în anesteziologie. Chişinău, 2010, p.150-158
 2. Dolghieru L. Resuscitarea cardio-respiratorie la sugar şi copil şi metodologia implimentării Protocolului Clinic Standartizat. Expoziţia internaţională specializată „Moldmedizin şi Molddent”,ed.XVI-a, Chişinău 2010, p.3-15
 3. Moroz P., Sandrosean A., Sandrosean IU. Piciorul strâmb echino-varus congenital la copil. AL III –lea Congres Naţional ARTOP, Bucureşti, 2010 p.29-30.
 4. Moroz P., Grițuc O. Osteosinteza în fracturile de col femural la copil. AL III –lea Congres Naţional ARTOP, Bucureşti, 2010 p.34-36.
 5. Moroz P., Sandrosean A., Sandrosean IU., Grițuc O., Rusanovschi Gr., Osteosinteza în corecţia chirurgicală a diformităţii de coxa valga la copil. AL III –lea Congres Naţional ARTOP, Bucureşti, 2010 p.38-40.
 6. Moroz P., Stati L. Tratamentul chirurgical al tibiei vara la copil. AL III –lea Congres Naţional ARTOP, Bucureşti, 2010 p.43-45.

ANUL 2011 

 Monografii:

 1. Gudumac E., Babuci S.; Petrovici,V. Chistul hidatic pulmonar şi hepatic la copil. Tipografia Centrală. Chişinău 2011, 220 p.

 

Lucrări didactice (naţionale):

 1. Bernic J. Tumorile la copil. Embriologie, diagnostic şi tratament. Recomandări metodiceChişinău, Centrul Editorial – Poligrafic Medicina 2011, 35 p.
 2. Stati L. Diagnosticul precoce, principiile de tratament şi profilaxia consecinţelor în deformitatea de varus a gambei la copii. Recomandări metodice. Centrul Editorial – Poligrafic Medicina Chişinău, 2011, 28 pag.

Protocoale clinice

 1. Stati L. Fracturile la nou-născuţi. Protocol Clinic Naţional. Chişinău, 2011, 30 pag.
 2. Dolghieru L. Transferul interspitalicesc. Resuscitarea cardio-respiratorie.  În: Protocoale clinice standartizate în urgenţe pediatrice. Red. P.Stratulat. Chişinău, “Nova-Imprim” 2011, 224 pag. 

Ghiduri şi compendii

 1. Dolghieru L. Indicaţii clinice pentru transfuzia de componente şi preparate sanguine la copii. În: Ghid naţional în transfuziologie. Red. I. Corcimaru. Chişinău. Gh.”Elena-V.I.”, 121 pag. 

Articole din alte reviste editate în străinătate

 1. Moroz, P. Sandrosean A., Sandrosean Iu. Fracturi de astragal la copil. Codex Aureus. Al IV Congres Naşional ARTOP. Nr2.  Bucureşti, 2011, p.40-46. ISSN 2069-0223.
 2. Moroz, P. Sandrosean A., Sandrosean Iu. Fracturi multiple la copil. Codex Aureus. Al IV Congres Naşional ARTOP. Nr2.  Bucureşti, 2011, p.49-51. ISSN 2069-0223.
 3. Sandrosean A. Luxaţia congenitală de şold. Aspecte ale tratamentului ortopedic. Codex Aureus. Al IV Congres Naşional ARTOP. Nr2.  Bucureşti, 2011, p.52-55. ISSN 2069-0223.
 4. Jalbă A. Case of mucopolysaccharidosis. Salzburg, Austria, 2011,      http://www.aafonline.org/OMI_Case_Library_intern.html .

Articole editate în reviste naţionale, categoria C

 1. Babuci S., Jalbă A.  Tumorile pulmonare la copii. Analele ştiinţifice ale Asociaţiei Chirurgilor Pediatri, vol. XIV, Chişinău, 2011, p. 69-74. ISSN 1857-0631.
 2. Bernic J., Curajos B. Dzero V., Curajos A., Roller V., Celac V. Dificultăţi de diagnostic în hidronefroză la copii. Analele ştiinţifice ale Asociaţiei Chirurgilor Pediatri, vol. XV, Chişinău, 2011, p. 3-7. ISSN 1857-0631.
 3. Bernic  J., Curajos B., Dzero V., Curajos A.,  Roller V., Celac V.,  ş.a. Prognozarea consecinţelor infecţiei de tract urinar în uropatiile malformative la copii. Anale Ştiinţifice. Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari din RM. Chişinău, 2011, Vol. XIV, p. 48-50. ISSN 1857-0631.
 4. Bernic J. Aspecte morfopatologice în uropatiile malformative la copii. Anale ştiinţifice ale Universităţii de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”. Chişinău, 2011, p.201 – 206. ISSN 1857 -1719.
 5. Bernic J., Curajos B., Dzero V., Curajos, A., Roller V.; ş.a. Rezultatele precoce şi la distanţă în uropatiile malformative obstructive la copii. Materialele celui de-al  XI –lea Congres al Asociaţiei Chirurgilor “Nicolae Anesteiadi” din Republica Moldova şi celui de-a XXXIII – Reuniuni a Chirurgilor din Moldova “Iacomi-Răzeşu”. Arta Medica. Revistă ştiinţifico-practicăEdiţie specială. Chişinău. 2011, Nr. 3 (46), p. 92 – 93. ISSN 1810 – 1852.
 6. Bernic J., Curajos B., Dzero V., Curajos A., Roller  V.;ş.a. Ureterocelul la copil. Al V-lea Congres de Urologie, Dializă şi Transplant Renal din Republica Moldova cu participare internaţională. Arta Medica. Revistă ştiinţifico-practică. Ediţie specială. Chişinău.2011, Nr. 2 (45), p.137-139. ISSN 1810 – 1852.
 7. Bernic J., Curajos  B., Dzero V., Curajos A.,  Roller V. ş.a. Evoluţia infecţiei de tract urinar în uropatiile malformative la copil. Al V-lea Congres de Urologie, Dializă şi Transplant Renal din Republica Moldova cu participare internaţională. Arta Medica. Revistă ştiinţifico-practică. Ediţie specială.  Chişinău. 2011, Nr. 2 (45),  p.143-145. ISSN 1810 – 1852.
 8. Curajos B.; Curajos A.; Roller V.; Bernic J.  Tratamentul complex al disfuncţiei hiporeflectorie a vezicii urinare cu electroforeza cu neiromidină. Al V-lea Congres de Urologie, Dializă şi Transplant Renal din Republica Moldova cu participare internaţională. Arta Medica. Revistă ştiinţifico-practică. Ediţie specială. Chişinău. 2011, Nr. 2 (45),  p.141-142. ISSN 1810 – 1852.
 9. Curajos B.; Bernic J.; Dzero V.; Curajos A.; Roller V. Şi coaut. Sindromul “Scrotului acut” la copiiAl V-lea Congres de Urologie, Dializă şi Transplant Renal din Republica Moldova cu participare internaţională. Arta Medica. Revistă ştiinţifico-practicăEdiţie specială. Chişinău. 2011, Nr. 2 (45),  p.148-149. ISSN 1810 – 1852.
 10. Curajos B.; Bernic J.; Dzero V.; Curajos  A.; Roller V. Şi coaut.  Particularităţi de diagnostic şi tratament al diverticulului vezicii urinare la copii. Al V-lea Congres de Urologie, Dializă şi Transplant Renal din Republica Moldova cu participare internaţională. Arta Medica. Revistă ştiinţifico-practică. Ediţie specială. Chişinău, 2011. Nr. 2 (45), p.135-137. ISSN 1810 – 1852.
 11. Dolghieru L. Anestezia în investigaţii imagistice. Anale Ştiinţifice. Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari din RM. Chişinău, 2011, Vol. XIV,  p. 52-57. ISSN 1857-0631.
 12. Dolghieru L.; Izbaș D. Anestezia în investigaţii imagistice. Analele ştiinţifice ale Asociaţiei Chirurgilor Pediatri, vol. XV, Chişinău, 2011, în tipar. ISSN 1857-0631.
 13. Dzero V.; Bernic J.; Curajos B.; Curajos  A.; Roller  V.şi coaut. Диагностическое значение функциональных методов обследования при инфравезикальной обструкции и нейрогенных дисфункциях мочевого пузыря у детей. Al V-lea Congres de Urologie, Dializă şi Transplant Renal din Republica Moldova cu participare internaţională. Arta Medica. Revistă ştiinţifico-practicăEdiţie specială.  Chişinău. 2011, Nr. 2 (45), p.146-147. ISSN 1810 – 1852
 14. Gudumac E.; Hâncu Gh. Optimizarea tacticii de tratament medico-chirurgical în     hipertensiunea portală la copil. Materialele celui de-al  XI –lea Congres al Asociaţiei Chirurgilor “Nicolae Anesteiadi” din Republica Moldova şi celui de-a XXXIII – Reuniuni a Chirurgilor din Moldova “Iacomi-Răzeşu”. Arta Medica. Revistă ştiinţifico-practicăEdiţie specială. Chişinău. 2011, Nr. 3 (46), p. 86. ISSN 1810 – 1852.
 15. Gudumac E.; Prisăcaru O.; Vicol Gh. Epidemiologia leziunilor termice la copii. Materialele celui de-al  XI –lea Congres al Asociaţiei Chirurgilor “Nicolae Anesteiadi” din Republica Moldova şi celui de-a XXXIII – Reuniuni a Chirurgilor din Moldova “Iacomi-Răzeşu”. Arta Medica. Revistă ştiinţifico-practicăEdiţie specială. Chişinău. 2011, Nr. 3 (46), p. 89. ISSN 1810 – 1852.
 16. Gudumac E.; Prisăcaru O.; Vicol Gh. Etiologia arsurilor termice la copii de vârstă 0-5 ani.  Materialele celui de-al  XI –lea Congres al Asociaţiei Chirurgilor “Nicolae Anesteiadi” din Republica Moldova şi celui de-a XXXIII – Reuniuni a Chirurgilor din Moldova “Iacomi-Răzeşu”. Arta Medica. Revistă ştiinţifico-practicăEdiţie specială. Chişinău. 2011, Nr. 3 (46), p. 90. ISSN 1810 – 1852.
 17. Gudumac E.; Celac V; Dzero V.; Bernic J.; Roller V. Rolul mioglobinei serice în evoluţia clinică a uropatiilor malformative la copii. Anale ştiinţifice ale Universităţii de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”.Chişinău, 2011, p.192 – 195. ISSN 1857 -1719.
 18. Gudumac E.; Prisăcaru O.,  Gavril L. Sndromul edematos la copiii arşi: patigeneză, clasificare,diagnostic şi tratament. Anale ştiinţifice ale Universităţii de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”.Chişinău, 2011, p.195 – 201. ISSN 1857 -1719.
 19. Gudumac E.; Livșiț I.; Bernic J. Tumora malignă microcelulară de origine neuroectrodermală a mediastinului la copil. Anale Ştiinţifice. Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari din RM. Chişinău, 2011, Vol. XIV, p. 6-8., ISSN 1857 – 0631.
 20. Gudumac E.; Petrovici V; Livșiț  I. Teratom matur al ovarului stâng. Anale Ştiinţifice. Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari din RM. Chişinău, 2011, Vol. XIV, p. 9-12. ISSN 1857 – 0631.
 21. Gudumac E.; Curajos B.; Dzero V.;  Celac V; Bernic J.; Roller V. Particularităţile morfologice în rinichiul dublu la copii de vârstă fragedă. Analele ştiinţifice ale Asociaţiei Chirurgilor Pediatri, vol. XV, Chişinău, 2011, în tipar. ISSN 1857-0631.
 22. Gudumac E.; Livșiț I. Limfangiom chistic al mezenterului la copil. Analele ştiinţifice ale Asociaţiei Chirurgilor Pediatri, vol. XV, Chişinău, 2011, în tipar. ISSN 1857-0631.
 23. Gudumac E.;  Dănilă A. Neuroblastom mediastinal în practica chirurgiei pediatrice. Analele ştiinţifice ale Asociaţiei Chirurgilor Pediatri, vol. XV, Chişinău, 2011, în tipar. ISSN 1857-0631.
 24. Gudumac E.; Plăcintă Gh.; Vulpe  V; Raducan M. Dirofilarioza subcutană – prezentare de caz clinic. Anale Ştiinţifice. Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari din RM. Chişinău, 2011, Vol. XIV, p. 17-19. ISSN 1857 – 0631.
 25. Gudumac E.; Prisăcaru O. Şocul combustional  la copii (Revista literaturii). Anale Ştiinţifice. Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari din RM. Chişinău, 2011, Vol. XIV, p. 24-28. Categoria C. ISSN 1857 – 0631.
 26. Hîncu Gh. Hipertensiune portală intrahepatică de origine virală la copii. Opţiuni terapeutice. Anale Ştiinţifice. Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari din RM. Vol. XIV,Chişinău, 2011,  p. 38-48. ISSN 1857 – 0631.
 27. Moroz P.; Sandrosean A.; Stati L. şi coaut. Tratamentul chirurgical în luxaţia congenitală de şold la copil. Arta Medica. Revistă ştiinţifico-practicăSupliment. Materialele celui de-al VII-lea Congres al Ortopezişor-Traumatologi di RM „AOTRM-50 de ani” Chişinău. Nr. 2 (45), 2011, p. 90-92. ISSN 1810 – 1852.
 28. Moroz P.; Sandrosean A.; Stati L. şi coaut. Osteosinteza în fracturile cotului la copil. Arta Medica. Revistă ştiinţifico-practicăSupliment. Materialele celui de-al VII-lea Congres al Ortopezişor-Traumatologi di RM „AOTRM-50 de ani” Chişinău. Nr. 2 (45), 2011, p. 187-189. ISSN 1810 – 1852.
 29. Moroz P.; Sandrosean A.; Stati L. şi coaut. Osteosinteza în fracturi diafizare la copil. Arta Medica. Revistă ştiinţifico-practicăSupliment. Materialele celui de-al VII-lea Congres al Ortopezişor-Traumatologi di RM „AOTRM-50 de ani” Chişinău. Nr. 2 (45), 2011, p. 190-192. ISSN 1810 – 1852.
 30. Moroz P.; Sandrosean A.; Stati L. Sandrosean Iu. Tratamentul fracturilor diafizare la copil.  Analele ştiinţifice ale Asociaţiei Chirurgilor Pediatri, vol. XV, Chişinău, 2011, în tipar. ISSN 1857-0631.
 31. Nepaliuc I.; Bajurea A. Dificultăţi de diagnostic şi tratament în politraumatism la copil. (Caz clinic).Anale Ştiinţifice. Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari din RM. Vol. XIV,Chişinău, 2011,  p. 15-17. ISSN 1857 – 0631.
 32. Nepoliuc I.;  Seu M.;  Moroșanu V. Actualităţi de diagnostic si  tratamentul în leziuni solitare ale splinei  la copil.  Analele ştiinţifice ale Asociaţiei Chirurgilor Pediatri, vol. XV, Chişinău, 2011, în tipar. ISSN 1857-0631.
 33. Radilov V.; Jalbă A.; Captari A. Sarcomul pulmonar la copil. Analele ştiinţifice ale Asociaţiei Chirurgilor Pediatri, vol. XIV, Chişinău, 2011, p. 12-14. ISSN 1857 – 0631.
 34. Sandrosean A. Luxaţia congenitală de şold – urgenţă în ortopedia pediatrică. Analele ştiinţifice ale Asociaţiei Chirurgilor Pediatri, vol. XV, Chişinău, 2011, în tipar. ISSN 1857-0631.
 35. Sinițîna N.; Revenco I.; Maniuc A. Invaginaţia intestinală la copil. Prezentare de caz clinic. Analele ştiinţifice ale Asociaţiei Chirurgilor Pediatri, vol. XV, Chişinău, 2011, în tipar. ISSN 1857-0631.
 36. Şavga N.N.; Şavga N.G.; Rusu E. Aspect clinico-paraclinic ale displazii lombosacrate ale coloanei vertebrale la copil şi adoliscent.  Anale ştiinţifice. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova. Ediţia a XII-a. Vol. V. Chişinău, 2011 , p. 214-218. ISSN 1857 -1719.
 37. Şavga N.N.; Moraru A.; Şavga N.G.; Moraru V. Leziuni vertebrale a segmentului dorsal şi lombar la copil. Anale Ştiinţifice ale Asociaţiei Chirurgilor-Pediatri Universitari din Republica Moldova.Vol.XIV.Chişinău, 2011, p.51-52. ISSN 1857 – 0631.
 38. Şavga  N.N.; Şavga N.G.; Rusu E. Tratamentul diformităţilor scoliotice ale coloanei vertebrale la copii în perioada creşterii intense. Anale Ştiinţifice ale Asociaţiei Chirurgilor-Pediatri Universitari din Republica Moldova.Vol.XIV.Chişinău, 2011, p.52-54. ISSN 1857 – 0631.
 39. Şavga N.G. Dispozitiv pentru tratamentul deformităţilor scoliotice ale coloanei vertebrale la copii.  Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Academos”.  N1. Chişinău, 2011, p.91-93. ISSN 1857-0461.
 40. Şavga N.N.; Şavga N.G. Tactica chirurgicală în traumatismul dorsal şi lombar al coloanei vertebrale la copii. Analele ştiinţifice ale Asociaţiei Chirurgilor Pediatri, vol. XV, Chişinău, 2011, în tipar. ISSN 1857-0631.
 41. Şiptico N. Managementul medico-chirurgical al ocluziei congenitale functionale (Maladia Hirschsprung).  Mijloacele, erorile şi greutăţile întîlnite în estimarea lungimii zonei aganglionare. Studiu efectuat in Centrul Spitalicesc Universitar din Angers (Franţa). Analele ştiinţifice ale Asociaţiei Chirurgilor Pediatri, vol. XV, Chişinău, 2011, în tipar. ISSN 1857-0631.
 42. Ţurcan Gh.; Bernic J. Fisurile anale la copii. Arta Medica. Revistă ştiinţifico-practicăEdiţie specială. Chişinău. 2011, Nr. 3 (46), p. 93. ISSN 1810 – 1852.

Teze ale comunicărilor la conferinţe internaţionale:

 1. Bernic J.; Curajos B.; Dzero V.; Curajos A.; Roller V.; Şi coaut. Uropatiile malformative la copii.Conferinţa Naţională de Chirurgie Pediatrică, Romania, Sovata, 2011, p. 62.
 2. Gudumac E.; Dănilă A. Emfizemul lobar congenital- urgenţă în practica chirurgiei pediatrice. Conferinţa Naţională de Chirurgie Pediatrică. România, Sovata, 2011, p. 51-52.
 3. Gudumac E.; Hîncu Gh. Managementul  medico-chirurgical în hipertensiunea portală la copii. Conferinţa Naţională de Chirurgie Pediatrică. Romania, Sovata, 2011, p. 65.
 4. Gudumac E.; Bîrsan A. Sindromul de compartiment abdominal la nou-născut. Aspecte diagnostice şi terapeutice. Conferinţa Naţională de Chirurgie Pediatrică. România, Sovata, 2011, p. 84.
 5. Gudumac E.; Dănilă A. Hemoptizia la copii- urgenţă medico-chirurgicală. Conferinţa Naţională de Chirurgie Pediatrică. România, Sovata, 2011, p.85-86.
 6. Nepoliuc I. Dificultăţi de diagnostic şi tratament în poliztraumatisme la copil. Al IV-lea Congres Naţional “ARTOP”,  România, Bucureşti, 2011, p.18.

Anul 2012 

Monografii:

 1. Bernic J.  Infecțiile de tract urinar în uropatiile malformative la copil. Aspecte clinico -paraclinice și medico-chirurgicale.  Editura TEHNICA-INFO,  Chișinău, 2012, 360 p.

Lucrări didactice (naţionale):

 1. Bernic J.; Curajos B.; Dzero V.;  Roller V.; Celac V.,  Malformațiile congenitale ale aparatului urinar la copii. Principii de diagnosticare și tratament. Chișinău, Centrul Editorial – Poligrafic Medicina2012, Chișinău, 2012, 39 p. ISBN 978-9975-113-00-7.2.
 2. Dzero V.;   Curajos  B.; Bernic  J.;  Dzero  V.;  Roller V. Programul de diagnostic și tratament al pielonefritei acute purulente la copii cu anomalii congenitale de dezvoltare ale sistemului urinar.Chișinău, Centrul Editorial – Poligrafic Medicina 2012, Chișinău, 2012, 15 p. ISBN 978-9975-113-00-7.
 3. Gudumac E.; Bernic J.; Cojușneanu N. Diagnosticarea precoce a abdomenului chirurgical acut la copil. Erori și dificultăți. Chișinău, Centrul Editorial – Poligrafic Medicina 2012, Chișinău, 2012, 35 p. ISBN 978-9975-113-01-4.
 4. Gudumac E.; Dolghieru L.  Indicații clinice pentru transfuzia componentelor sanguine la copii în stări anemice severe. Recomandare metodică, Chișinău, Centrul Editorial – Poligrafic Medicina2012, 14 pagini. ISBN 978-9975-913-96-6.
 5. Gudumac E.; Livșiț IEpidemiologia tumorilor abdominale la copii. Recomandare metodică, Chișinău, Centrul Editorial – Poligrafic Medicina 2012, 20 pagini. ISBN 978-9975-113-03-8
 6. Gudumac E.; Prisăcaru O.; Diagnosticul și tratamentul leziunilor termice la copii. Recomandare metodică. Chișinău, Centrul Editorial – Poligrafic Medicina 2012, Chișinău, 2012, 56 p. ISBN 978-9975-113-04-5
 7. Gudumac E.;  Dănilă A. Aspecte embriologice și clinico-diagnostice în malformațiile congenitale bronhopulmonare la copii. Recomandare metodică, Chișinău, Centrul Editorial – Poligrafic Medicina2012, 20 pagini. ISBN 978-9975-113-44-1.
 8. Şavga  N; Şavga N.(jr.). Procedeele izometrice în complexul de reabilitare a copiilor cu patologia coloanei vertebrale. Ch.: Centrul Editorial-Poligrafic Medicina, 2012. 31 p. ISBN 978-9975-113-22-9.

Articole din reviste cu factor de impact ( IF: 1,0-2,9)

 1. Zaicova N., Bernic J.;  Celac V., Crushenitscaia E., Ivancenco O. Urinary a-glycosidase and b2-microglobulin as markers of renal damage in patients with vesicoureteral reflux and renal parenchymal damage.  Pediatric Nephrology. Journal of the International Pediatric Association. 2012 , 27(9), p. 1739. ISSN: 0931-041X. (IF: 2.518). 

Articole din reviste naţionale

Categoria B

 1. Bernic J.; Curajos B.; Dzero V.; Celac V.,  Petrovici V. Tumora Wilms la copil. Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe medicale. Revistă științifico-practică. Chișinău, 2012, p. 312-315. ISSN 1857-0011.
 2. Gudumac E.; Bernic J.; Cojușneanu N. Acute generalised peritonitis in children. Terapeuthicaly options. Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe medicale. Revistă științifico-practică. Chișinău, 2012, p. 245-248. ISSN 1857-0011.
 3. Gudumac  E.; Prisăcaru O. Rolul peptidelor cu masă moleculară medie în agregarea celulelor sangvine în arsurile termice la copii. Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Revistă științifico-practică. Chișinău 2012, p. 31-35. ISSN 1857-0011.
 4. Gudumac E.; Prisăcaru O. Lipid peroxidation and antioxidant protection in thermal burns in children. Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Revistă științifico-practică. Chișinău 2012, p. 35-38. ISSN 1857-0011.
 5. Gudumac E.;  Dănilă A. Congenital lobar emphysema in children. Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Revistă științifico-practică. Chișinău 2012, p. 248-253. ISSN 1857-0011.
 6. Gudumac E.; Livșiț I. Traumatismele ficatului la copil. Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Revistă științifico-practică. Chișinău 2012, p. 307-312. ISSN 1857-0011.
 7. Gudumac E.; Livșiț I. Formațiunile neoplazice ale organelor genitale interne la fete. Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Revistă științifico-practică. Chișinău 2012, p. 353-356. ISSN 1857-0011.
 8. Gudumac E.; Livșiț I. Tumori hepatice la copil. Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Revistă științifico-practică. Chișinău 2012, p. 465-470. ISSN 1857-0011.
 9. Moroz, P. Actualităţi în ortopedia pediatrică. Sănătate publică, economie şi management în medicină. 3(42), Chişinău, 2012, p.158-159. ISSN 1729-8687

Articole din reviste naţionale

Categoria C

 1. Bernic J. Litiaza urinară la copii. Anale Științifice USMF „ Nicolae Testemițanu”, Ediția a XIII, volumul 5, Chișinău 2012, p. 223-226. ISSN 1857-1719.
 2. Gudumac E.; Ţurcan  Gh.; Bernic J. Osteomielita acută hematogenă la copil.  Anale Ştiinţifice. Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari din RM. Chişinău, 2012, Vol. XVI, p. 8-13. ISSN 1857-0631.
 3. Gudumac E.; Babuci V.; Bernic  J.; Livșiț I. Chisturile lienale. Opțiuni diagnostice și terapeutice. Anale Ştiinţifice. Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari din RM. Chişinău, 2012, Vol. XVII, p. 44-48. ISSN 1857-0631.
 4. Gudumac E.; Livșiț I. Opțiuni diagnostice și terapeutice în chisturile mezenteriale la copil. Anale Științifice USMF „Nicolae Testemițanu”. Ediția XIII-a, Volumul 5, Chișinău, 2012, p. 211- 218. ISSN 1857-1719.
 5. Gudumac E.; Livșiț I. Limfomul Non- Hodgkinian al intestinului la copil. Anale Științifice USMF „Nicolae Testemițanu”. Ediția XIII-a, Volumul 5, Chișinău, 2012, p. 218-222. ISSN 1857-1719.
 6. Moroz, P. Василий Дмитриевич Чаклин( воспоминания об учителе). Anale Ştiinţifice. Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari din RM. Chişinău, 2012, Vol. XVI, p. 5-7. ISSN 1857-0631.
 7. Moroz, P. Actualităţi în piciorul strâmb congenital echino-varus la copil. Anale Ştiinţifice. Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari din RM. Chişinău, 2012, Vol. XVI, p. 14-18. ISSN 1857-0631.
 8. Moroz, P. Profilaxia chirurgicală în prtopedia pediatrică. Anale Ştiinţifice. Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari din RM. Chişinău, 2012, Vol. XVI, p. 18-24. ISSN 1857-0631.
 9. Sandrosean A. Importanţa cercetărilor imagistice în diagnosticul precoce al malformaţiei luxante a şoldului la copil. Analele ştiinţifice ale Asociaţiei Chirurgilor Pediatri, vol. XVI, Chişinău, 2012, p.28-30. ISSN 1857-0631.
 10. Sandrosean A.. Experienţa clinică în tratamentul luxaţiei congenitale de şold. Analele ştiinţifice ale Asociaţiei Chirurgilor Pediatri, vol. XVI, Chişinău, 2012, p.30-31. ISSN 1857-0631.
 11. Sandrosean A. Aspecte contemporane ale problemelor în luxaţiea congenitală de şold.  Analele ştiinţifice ale Asociaţiei Chirurgilor Pediatri, vol. XVI, Chişinău, 2012, p.81-83. ISSN 1857-0631.
 12. Stati L. Rezultatele tratamentului chirurgical în tibia vara la copil. Analele ştiinţifice ale Asociaţiei Chirurgilor Pediatri, vol. XVI, Chişinău, 2012, p.54-59. ISSN 1857-0631.
 13. Stati L. Osteosinteza în fracturile diafizare ale oaselor antebraţului la copil. Analele ştiinţifice ale Asociaţiei Chirurgilor Pediatri, vol. XVI, Chişinău, 2012, p.60-61. ISSN 1857-0631.
 14. Stati L. Leziunile obstetricale la nou-născut. Analele ştiinţifice ale Asociaţiei Chirurgilor Pediatri, vol. XVI, Chişinău, 2012, p.84-85. ISSN 1857-0631.
 15. Nepaliuc I.;  Seu M.;  Moroșanu V.  Metode contemporane de diagnostic şi tratament în leziunile traumatice închise ale organelor parenchimatoase intraperitoneale la copii. Analele ştiinţifice ale Asociaţiei Chirurgilor Pediatri, vol. XVI, Chişinău, 2012, p.45-48. ISSN 1857-0631.
 16. Şavga N; Şavga N.(jr.).Viziuni de diagnostic în tratament în dureri lombare la copil. Anale Ştiinţifice ale Asociaţiei Chirurgilor-Pediatri Universitari din Republica Moldova.Vol.XVI.Chişinău, 2012, 32-42., ISSN 1857-0631.
 17. Şavga N. (jr.); Şavga N. Operaţii de reconstrucţie în diformităţi scoliotice  la copii şi adoliscenţi. Anale Ştiinţifice ale Asociaţiei Chirurgilor-Pediatri Universitari din Republica Moldova.Vol.XVI.Chişinău, 2012, 42-45., ISSN 1857-0631.
 18. Șavga N. (jr.); Şavga, N;  Carlic S; Opinca V; Moraru A. Leziuni vertebrale a segmentului dorsal şi lombar la copil.  Anale ştiinţifice. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova. Ediţia a XIII-a. Vol. V. Chişinău, 2012 , p. 227-232. ISSN 1857-1719.
 19. Şavga N; Revenco N; Drușca-Cracea A., Scripnic E; Foca S. Condramatoza articulară la copii. Anale ştiinţifice. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova. Ediţia a XIII-a. Vol. V. Chişinău, 2012 , p. 239-245. ISSN 1857-1719.

Articole în culegeri internaţionale

 1. Dolghieru, L.; Botnaru V. Particularities of inter-hospital transfer of pediatric patients. ARCHIVES of the Balcan Medical Union. Materialele Congresului III Internaţional al Societăţii Anesteziologie-Reanimatologie şi Medicină Urgentă din R.Moldova, Chişinău, 2012, p.166-174.
 2. Dolghier L.; Stoica N. Liability of medical personnel in Moldova. ARCHIVES of the Balcan Medical Union. Materialele Congresului III Internaţional al Societăţii Anesteziologie-Reanimatologie şi Medicină Urgentă din R.Moldova, Chişinău, 2012, p.213-216.

Teze ale comunicărilor la congrese internaţionale:

 1. Nepaliuc I.; Boian G.; Boian V.  Trauma colorectala şi periniala asociata la copil – deficultati de diagnostic si tratament medico-chirurgical. Codex Aureus.  Al V-lea Congres Naţional “ARTOP”,  România, Bucureşti, 2012, p.19-20. ISSN 2069-0223
 2. Nepaliuc I.; Bajurea A. Complicatiile drenajului ventriculoperitonial in tratamentul hidrocefaliei la copil. Codex Aureus.  Al V-lea Congres Naţional “ARTOP”,  România, Bucureşti, 2012, p.20-22. ISSN 2069-0223
 3. Nepaliuc I.;  Seu, M.;  Moroșanu, V.  Abdomenul chirurgical acut la copil. Codex Aureus.  Al V-leaCongres Naţional “ARTOP”,  România, Bucureşti, 2012, p.25-27. ISSN 2069-0223
 4. Sandrosean A. Aspecte de diagnostic şi tratament în luxaţia congenitală de şold la copii. Codex Aureus.  Al V-lea Congres Naţional “ARTOP”,  România, Bucureşti, 2012, p.34-37. ISSN 2069-0223

Teze ale comunicărilor la conferinţe internaţionale:

 1. Şavga, N. Șavga N.G Managementul chirurgical al copiilor сu deformităţi scoliotice grave. Conferinta Euroregionala “Tehnologii moderne in Ortopedie si Traumatologie” Romănia, Timişoara 2012.

Teze ale comunicărilor la conferinţe naţionale

 1. Bernic J.; Curajos B.; Dzero V.; Celac V., Curajos A.;  Roller V., Bolile chistice ale rinichilor. Conferința Științifico-Practică consacrată aniversării a 140 ani de la fondarea Spitalului Clinic Municipal Bălți, 2012p.12-13.