contacts

Catedra de chirurgie, ortopedie și anesteziologie pediatrică „Natalia Gheorghiu”

IMSP Institutul Mamei şi Copilului,
str. Burebista, 93,
mun. Chişinău, MD-2062,
Republica Moldova

Institutul Oncologic, Str. Nicolae Testemiţanu, 30

Institutul Mamei şi Copilului, Laboratorul Infecţii chirurgicale la copii, Str. Burebista, 93

Spitalul Clinic Republican de Copii “Em. Coţaga”, Str. Vasile Alecsandri, 2

Spitalul Clinic Municipal de Copii “V.Ignatenco”, Str. Grenoble, 149

(Laboratorul Infecţii chirurgicale la copii)