Детская хирургия, ортопедия и анестезиология

 
 

Публикации

Publicațiile catedrei Chirurgie, Ortopedie și Anesteziologie Pediatrică, USMF Nicolae Testemițanu”

ANUL  2007

Monografie

 1. Gudumac E., Petrovici V., Jalbă A. Managementul medico-chirurgical în fistulele digestive la copii, Chişinău, 2007, 79p.

Lucrări metodico-didactice

 1. Sandrosean A. Malformaţie luxantă a şoldului. Elaborare metodică pentru studenţi. Chişinău, 2007, 15 pag.

Lista articolelor ştiinţifice apărute în reviste de specialitate din ţară

- reviste categoria C.

 1. Gudumac E., Şipitca N., Petrovici V. Managementul medico-chirurgical în atrezia intestinului subţire la nou-născuţi. Anale ştiinţifice. USMF „Nicolae Testemiţanu” Ediţia VIII-a, Vol.V, Zilele Universităţii, Chişinău 2007, p.72-75.

Lista comunicărilor ştiinţifice prezentate la manifestări internaţionale, publicate ca rezumat (1-3 pagini)

 1. Moroz P. Множественные переломы и особенности их лечения у детей. Сборник мате­риалов IX кон­гресса педиа­тров России. Москва, 2007, Стр. 465.

ANUL 2008 

Monografie 

 1. Gudumac E., „Formaţiunile chistice la copii. Prezentare de cazuri clinice rarisime”, Centrul Editorial-Poligrafic „MEDICINA” Chişinău, 2008, 111pag.

Culegere 

 1. Moroz Petru.  Profilaxia chirurgicală în ortopedia şi traumatologia pediatrică. Chişinău. Centrul Editorial Poligrafic Medicina. 2008, 60 pag.

 

 Lucrări instructiv-metodice în 2008

 1. Moroz P., Sandrosean Argentina „Malformaţia luxantă a şoldului” Protocol Clinic Naţional. Chişinău, 2008, 32 pag.
 2. Moroz P., Sandrosean Argentina „Fracturile cotului la copil” Protocol Clinic Naţional. Chişinău, 2008, 35 pag.

 

Lista articolelor ştiinţifice apărute în reviste de specialitate din ţară în 2008

- reviste categoria B

 1. Moroz P. Sandrosean Argentina „Patologia şoldului la copiii cu malformaţii multiple ale locomotorului” Curierul medical Nr.3, Chişinău, 2008, p.53-54.

Lista comunicărilor ştiinţifice prezentate la manifestări internaţionale, publicate ca rezumat (1-3 pagini) 2008

 1. Moroz P. Sandrosean Argentina Preventive emergency surgery in elbow trauma in children. Archives of the Balkan Medicale Union. 2008, v.43, N3, p.280-282

ANUL 2009

Manual

 1. Gudumac E., Benut T., Golovin B., Crețu E. Chirurgie. Suport de curs pentru colegiile de medicină. Ministerul Sănătăţii R.Moldova, Chişinău 2009. Tipografia Сentrală. 472 p.

Articole editate în reviste naţionale recenzate 

Reviste categoria B

 1. Gudumac E., Hâncu Gh. Algoritmul de diagnostic şi tratament în hemoragia digestivă superioară prin efracţie variceală în hipertensiunea portală la copii. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei (Ştiinţe medicale). Chişinău, 2009, Nr. 1 (20),  p.55-63.

ANUL 2010

Articole editate în reviste naţionale, categoria C

 1. Moroz P., Sandrosean A., Rusanovschi Gr., Stati L., Grițuc O., Sandrosean IU. Particularităţile osteosintezei în corecţia chirurgicală a deformităţii de coxa valga la copil. Anale ştiinţifice. Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari. Chişinău 2010, vol. XII, p.33-37
 2. Nepaliuc Iu., Bajurean A. Politraumatismele la copil. Anale ştiinţifice. Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari. Chişinău 2010, vol. XII, p.15-19.

ANUL 2011 

 Monografii:

 1. Gudumac E., Babuci S.; Petrovici,V. Chistul hidatic pulmonar şi hepatic la copil. Tipografia Centrală. Chişinău 2011, 220 p.

Ghiduri şi compendii

 1. Dolghieru L. Indicaţii clinice pentru transfuzia de componente şi preparate sanguine la copii. În: Ghid naţional în transfuziologie. Red. I. Corcimaru. Chişinău. Gh.”Elena-V.I.”, 121 pag. 

Articole din alte reviste editate în străinătate

 1. Moroz, P. Sandrosean A., Sandrosean Iu. Fracturi de astragal la copil. Codex Aureus. Al IV Congres Naşional ARTOP. Nr2.  Bucureşti, 2011, p.40-46. ISSN 2069-0223.
 2. Moroz, P. Sandrosean A., Sandrosean Iu. Fracturi multiple la copil. Codex Aureus. Al IV Congres Naşional ARTOP. Nr2.  Bucureşti, 2011, p.49-51. ISSN 2069-0223.
 3. Sandrosean A. Luxaţia congenitală de şold. Aspecte ale tratamentului ortopedic. Codex Aureus. Al IV Congres Naşional ARTOP. Nr2.  Bucureşti, 2011, p.52-55. ISSN 2069-0223.
 4. Jalbă A. Case of mucopolysaccharidosis. Salzburg, Austria, 2011,      http://www.aafonline.org/OMI_Case_Library_intern.html .

Articole editate în reviste naţionale, categoria C

 1. Şiptico N. Managementul medico-chirurgical al ocluziei congenitale functionale (Maladia Hirschsprung).  Mijloacele, erorile şi greutăţile întîlnite în estimarea lungimii zonei aganglionare. Studiu efectuat in Centrul Spitalicesc Universitar din Angers (Franţa). Analele ştiinţifice ale Asociaţiei Chirurgilor Pediatri, vol. XV, Chişinău, 2011, în tipar. ISSN 1857-0631.

Anul 2012.

 1.  Monografii: Bernic J. Infecțiile de tract urinar în uropatiile malformative la copil. Aspecte clinico -paraclinice și medico-chirurgicale.  Editura TEHNICA-INFO, Chișinău, 2012, 360 p.
 2. Moroz, P. Actualităţi în ortopedia pediatrică. Sănătate publică, economie şi management în medicină. 3(42), Chişinău, 2012, p.158-159. ISSN 1729-8687

Articole din reviste naţionale

Categoria C

 1. Moroz, P. Actualităţi în piciorul strâmb congenital echino-varus la copil. Anale Ştiinţifice. Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari din RM. Chişinău, 2012, Vol. XVI, p. 14-18. ISSN 1857-0631.