Chirurgie, ortopedie şi anesteziologie pediatrică

 
 

Istoric

Catedra2În anul 1957, la iniţiativa doctorului habilitat în medicină, Natalia Gheorghiu, în Spitalul Clinic Republican pentru copii a fost deschisă prima secţie de chirurgie pediatrică.

În acelaşi an, profesoara N. Gheorghiu a iniţiat şi a predat un curs de chirurgie pediatrică în cadrul catedrei de chirurgie spitalicească, iar din 1960 – în cadrul catedrelor de chirurgie, ortopedie şi traumatologie, urologie, anesteziologie şi reanimatologie pediatrică, la Centrul de chirurgie pediatrică din Republica Moldova.

O contribuţie substanţială la dezvoltarea serviciului chirurgical pentru copiii din Moldova a avut-o fondatorul şi conducătorul Catedrei de chirurgie pediatrică, a Centrului de chirurgie pediatrică şi a Şcolii Chirurgilor Pediatri, Natalia Gheorghiu, dr. hab. şt. med., prof. univ., Lucrător Emerit în Ştiinţe, membru-corespondent al Academiei de Ştiinţe Medicale din Rusia, chirurg principal al Ministerului Sănătăţii din Republica Moldova.

În anul 1960 au fost înfiinţate o serie de secţii de chirurgie pediatrică: chirurgie programată, coloproctologie, chirurgie de urgenţă, septico-purulentă, chirurgie toracică, neurochirurgie, ortopedie şi traumatologie, urologie, oncopediatrie, combustiologie, chirurgie neonatală, anesteziologie, reanimaţie, terapie intensivă şi de procedee de epurare extracorporală înzestrate cu utilaj corespunzător pentru acordarea ajutorului chirurgical copiilor cu cele mai diverse afecţiuni chirurgicale.

Actualmente, nucleul chirurgiei pediatrice din Moldova este Catedra de chirurgie, ortopedie şi anesteziologie pediatrică, condusă, din 1986, de Eva Gudumac, membru al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, dr. hab. şt. med., prof. univ., Om Emerit. 

Lucrul ştiinţific efectuat corespunde cerinţelor medicinii practice şi este prezentat în monografii, lucrări ştiinţifice, invenţii şi inovaţii.

Principalele direcţii de cercetare ştiinţifică sunt:

  1. Anomaliile congenitale şi metodele de corecţie chirurgicală;
  2. Infecţia chirurgicală la copii;
  3. Parazitozele la copil.

La catedră au fost pregătite şi susţinute 55 de teze de doctor şi 9 teze de doctor habilitat în ştiinţe medicale. Pregătirea specialiştilor prin doctorat şi secundariat clinic permite perfecţionarea acestora pentru acordarea ajutorului necesar copiilor cu patologii chirurgicale.

Chirurgia pediatrică din Republica Moldova se bazează pe principiul chirurgiei fiziologice moderne. Cercetările ştiinţifice efectuate permit folosirea chirurgiei economice în raportul: boală versus resursele funcţionale ale copilului  – organism în creştere.