Pediatric Surgery, Orthopedics and Anesthesiology

 
 

Publications

Relevant publications of the Department of Pediatric Surgery, Orthopedics and Anesthesiology

 1. Dolghieru L. Indicaţii clinice pentru transfuzia de componente şi preparate sanguine la copii. În: Ghid naţional în transfuziologie. Red. I. Corcimaru. Chişinău. Gh.”Elena-V.I.”, 121 pag.
 2. Gudumac E., „Formaţiunile chistice la copii. Prezentare de cazuri clinice rarisime”, Centrul Editorial-Poligrafic „MEDICINA” Chişinău, 2008, 111pag.
 3. Gudumac E., Babuci S.; Petrovici,V. Chistul hidatic pulmonar şi hepatic la copil. Tipografia Centrală. Chişinău 2011, 220 p.
 4. Gudumac E., Benut T., Golovin B., Crețu E. Chirurgie. Suport de curs pentru colegiile de medicină. Ministerul Sănătăţii R.Moldova, Chişinău 2009. Tipografia Сentrală. 472 p.
 5. Gudumac E., Hâncu Gh. Algoritmul de diagnostic şi tratament în hemoragia digestivă superioară prin efracţie variceală în hipertensiunea portală la copii. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei (Ştiinţe medicale). Chişinău, 2009, Nr. 1 (20),  p.55-63.
 6. Gudumac E., Petrovici V., Jalbă A. Managementul medico-chirurgical în fistulele digestive la copii, Chişinău, 2007, 79p.
 7. Gudumac E., Şipitca N., Petrovici V. Managementul medico-chirurgical în atrezia intestinului subţire la nou-născuţi. Anale ştiinţifice. USMF „Nicolae Testemiţanu” Ediţia VIII-a, Vol.V, Zilele Universităţii, Chişinău 2007, p.72-75.
 8. Jalbă A. Case of mucopolysaccharidosis. Salzburg, Austria, 2011, http://www.aafonline.org/OMI_Case_Library_intern.html .
 9. Moroz P. Sandrosean Argentina „Patologia şoldului la copiii cu malformaţii multiple ale locomotorului” Curierul medical Nr.3, Chişinău, 2008, p.53-54.
 10. Moroz P. Sandrosean Argentina Preventive emergency surgery in elbow trauma in children. Archives of the Balkan Medicale Union. 2008, v.43, N3, p.280-282
 11. Moroz P. Множественные переломы и особенности их лечения у детей. Сборник мате­риалов IX кон­гресса педиа­тров России. Москва, 2007, Стр. 465.
 12. Moroz P., Sandrosean A., Rusanovschi Gr., Stati L., Grițuc O., Sandrosean IU. Particularităţile osteosintezei în corecţia chirurgicală a deformităţii de coxa valga la copil. Anale ştiinţifice. Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari. Chişinău 2010, vol. XII, p.33-37
 13. Moroz P., Sandrosean Argentina „Fracturile cotului la copil” Protocol Clinic Naţional. Chişinău, 2008, 35 pag.
 14. Moroz P., Sandrosean Argentina „Malformaţia luxantă a şoldului” Protocol Clinic Naţional. Chişinău, 2008, 32 pag.
 15. Moroz Petru.  Profilaxia chirurgicală în ortopedia şi traumatologia pediatrică. Chişinău. Centrul Editorial Poligrafic Medicina. 2008, 60 pag.
 16. Moroz, P. Actualităţi în ortopedia pediatrică. Sănătate publică, economie şi management în medicină. 3(42), Chişinău, 2012, p.158-159. ISSN 1729-8687
 17. Moroz, P. Actualităţi în piciorul strâmb congenital echino-varus la copil. Anale Ştiinţifice. Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari din RM. Chişinău, 2012, Vol. XVI, p. 14-18. ISSN 1857-0631.
 18. Moroz, P. Sandrosean A., Sandrosean Iu. Fracturi de astragal la copil. Codex Aureus. Al IV Congres Naşional ARTOP. Nr2.  Bucureşti, 2011, p.40-46. ISSN 2069-0223.
 19. Moroz, P. Sandrosean A., Sandrosean Iu. Fracturi multiple la copil. Codex Aureus. Al IV Congres Naşional ARTOP. Nr2.  Bucureşti, 2011, p.49-51. ISSN 2069-0223.
 20. Nepaliuc Iu., Bajurean A. Politraumatismele la copil. Anale ştiinţifice. Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari. Chişinău 2010, vol. XII, p.15-19.
 21. Sandrosean A. Luxaţia congenitală de şold. Aspecte ale tratamentului ortopedic. Codex Aureus. Al IV Congres Naşional ARTOP. Nr2.  Bucureşti, 2011, p.52-55. ISSN 2069-0223.
 22. Sandrosean A. Malformaţie luxantă a şoldului. Elaborare metodică pentru studenţi. Chişinău, 2007, 15 pag.
 23. Şiptico N. Managementul medico-chirurgical al ocluziei congenitale functionale (Maladia Hirschsprung).  Mijloacele, erorile şi greutăţile întîlnite în estimarea lungimii zonei aganglionare. Studiu efectuat in Centrul Spitalicesc Universitar din Angers (Franţa). Analele ştiinţifice ale Asociaţiei Chirurgilor Pediatri, vol. XV, Chişinău, 2011, în tipar. ISSN 1857-0631.